Geowłókniny do nawierzchni bitumicznych

geowłóknina uszczelnienie geowłóknina wzmocnienie naw
uszczelnienie Wzmocnienie nawierzchni drogowych

W poniższej tabeli zostały przedstawione istotne parametry i zalecany zakres wartości tych parametrów (wartości średnie) dla geowłóknin do nawierzchni bitumicznych:

nazwa istotnego parametru zalecany zakres wartości
wytrzymałość na rozciąganie min. 8,5 kN/m
wydłużenie przy max. obciążeniu 55 - 80 % (w obu kierunkach)
nasiąkliwość bitumem wg Texas DOT 1,1 kg/m2

Geowłókniny do nawierzchni bitumicznych - informacje szczegółowe

Funkcje
- uszczelnienie
- wzmocnienie nawierzchni drogowych

Efekty działania
- rozproszenie naprężeń występujących pomiędzy warstwami konstrukcyjnym nawierzchni
- uszczelnienie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi przeciw przenikaniu wody i powietrza w rezultacie: 3-4 krotne przedłużenie żywotności nawierzchni bitumicznych

Zastosowanie
Pod warstwy z mieszanek mineralno asfaltowych układanych na gorąco w nawierzchniach komunikacyjnych podatnych lub półsztywnych dróg, autostrad, lotnisk, ulic, chodników itp. dla każdej kategorii ruchu (w nawierzchniach remontowanych i nowo budowanych).

Cechy
Geowłókniny do nawierzchni bitumicznych wykonywane są z ciągłych lub ciętych włókien łączonych mechanicznie i posiadają strukturę pozwalająca na odpowiednie dla uzyskania efektu uszczelnienia nasączenie asfaltem lub emulsją asfaltową.

Dobór
Przy doborze należy zwrócić szczególna uwagę na jednolita grubość i strukturę geowłókniny, co ma decydujące znaczenie dla jej równomiernego nasycenia asfaltem lub emulsją asfaltową.

! Najwyższą jednorodnością odznaczają się geowłókniny z włókien ciagłych łączonych mechanicznie.

Dane techniczne

istotne parametry Wartości istotnych parametrów dla przykładowych produktów
nazwa parametru jednostka AM-2 PGM 14
nasiąkliwość bitumem kg/m2 1,0 1,1
wytrzymałość na rozciąganie kN/m 8 9
wydłużenie przy zerwaniu % 50 55
wytrzymałość na wyrywanie (Grab test) N 450 520
wydłużenie przy wyrywaniu % 60 50
temperatura topnienia oC bd 165


Dobór produktu powinien odbywać się na podstawie projektu uwzględniającego warunki lokalne. Dane w tabeli mają charakter orientacyjny.

geowłóknina do nawierzchni bitumicznej Geowłóknina do nawierzchni bitumicznych.© Copyright: tekst i rysunki pochodzą z opracowania "Geosyntetyki Informacja Techniczna". Wyd. 4.2015 Geosynt.pl.
Kopiowanie bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.