Geowłókniny dwuwarstwowe

geowłóknina separacja geowłóknina filtracja geowłóknina drenaż geowłóknina ochrona
separacja filtracja drenaż ochrona

W poniższej tabeli zostały przedstawione istotne parametry i zalecany zakres wartości tych parametrów (wartości średnie) dla geowłóknin dwuwarstwowych:

nazwa istotnego parametru zalecany zakres wartości
wytrzymałość na rozciąganie min. 23 kN/m
odporność na przebicie statyczne (CBR) min. 3300 N
odporność na przebicie dynamiczne (średnica otworu) max. 13 mm
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu min.30 l/m2s
wydłużenie przy max. obciążeniu min. 85 % (w obu kierunkach)
liczba "constrictions" (wg Giraud) 25-40

Geowłókniny dwuwarstwowe - informacje szczegółowe

Funkcje
- Filtracja
- Separacja
- Drenaż
- Ochrona

Efekty działania
- ochrona podłoża gruntowego obiektów hydrotechnicznych przed erozją spowodowaną wymywaniem gruntu.

Zastosowania
Warstwa filtracyjna (przeciwerozyjna) pod narzutami kamiennymi lub innymi ciężkimi zabezpieczeniami w budownictwie wodnym.

Cechy
Optymalne są tu geowłókniny o strukturze pozwalającej na duży przepływ wody zarówno w kierunku prostopadłym jak i w płaszczyźnie materiału, przy jak najmniejszej skłonności do kolmatacji ("zatykania" porów), oraz zachowaniu bardzo wysokich własności mechanicznych.
Własności mechaniczne muszą zapewniać jak najmniejszy stopień uszkodzeń geowłókniny w trakcie wbudowania (np. formowania na niej narzutów kamiennych). Najlepiej te uwarunkowania spełniane są przez geowłókniny z włókien ciągłych (ew. ciętych), łączonych mechanicznie w procesie igłowania, ponieważ technologia ta pozwala na uzyskanie najkorzystniejszych własności mechanicznych przy jak najmniejszej grubości i masie powierzchniowej materiału, co z kolei jest konieczne dla zapewnienia jego wysokiej wodoprzepuszczalności i niskiej podatności na kolmatację. Mogą to być geowłókniny jednowarstwowe o odpowiednich parametrach, bądź dwuwarstwowe, gdzie właściwa warstwa filtracyjna o bardzo wysokiej wodoprzepuszczalności chroniona jest przed uszkodzeniami warstwą geowłókniny o dużej odporności mechanicznej, jednak nie pogarszającej parametrów hydraulicznych układu.

Dobór
Przy doborze geowłókniny filtracyjno - separacyjnej dla trudnych warunków powinno się zatem brać pod uwagę w równym stopniu wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu, małą podatność na kolmatację (określaną liczba tzw. constrictions), a także własności mechaniczne (w zakresie zapewniającym właściwą odporność na uszkodzenia przy wbudowaniu, przy wzięciu pod uwagę np. rodzaj i wysokość zrzutu materiału kamiennego)

Dane techniczne wybranych geowłóknin dwuwarstwowych

istotne parametry Wartości istotnych parametrów dla przykladowych produktów
nazwa parametru jedn. F 60 F 70 F 80
wytrzymałość na rozciąganie kN/m 23/23 30/30 35/35
odporność na przebicie statyczne (CBR) N 3300 4500 6500
odporność na przebicie dynamiczne mm 13 10 8
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu l/m2s 60 45 30
wydłużenie przy max. obciążeniu % 85/85 85/85 85/85
liczba "constrictions" (wg Giraud) 25-40 25-40 25-40


Dobór produktu powinien odbywać się na podstawie projektu uwzględniającego warunki lokalne. Dane w tabeli mają charakter orientacyjny.

Geowłóknina dwuwarstwowa Geowłóknina dwuwarstwowa© Copyright: tekst i rysunki pochodzą z opracowania "Geosyntetyki Informacja Techniczna". Wyd. 4.2015 Geosynt.pl.
Kopiowanie bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.