Geowłókniny filtracyjne

geowłóknina filtracja geowłóknina  separacja
filtracja separacja

W poniższej tabeli zostały przedstawione istotne parametry i zalecany zakres wartości tych parametrów (wartości średnie) dla geowłóknin filtracyjnych:

nazwa istotnego parametru zalecany zakres wartości
charakterystyczna wielkość porów O90 90-120 µ
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu min. 90 l/m2s
wytrzymałość na rozciąganie 7-10 kN/m

Geowłókniny filtracyjne - informacje szczegółowe

Funkcje
- Filtracja
- Separacja
- Przeciwerozja

Efekty działania
- zwiększenie wydajności i żywotności systemów drenażowych
- ochrona gruntu przed wypłukiwaniem

Zastosowania
Geowłókniny filtracyjne mają zastosowanie jako ochrona systemów drenażowych przed zamuleniem, oraz jako filtr zapobiegający erozji gruntu powodowanej wypływem wody gruntowej (pod zabezpieczeniami brzegowymi, oraz wodoprzepuszczalnymi konstrukcjami oporowymi, np. z gabionów)

Cechy
Optymalne są tu geowłókniny cienkie, o strukturze pozwalającej na duży przepływ wody i przenikanie najdrobniejszych cząstek, wypłukiwanych z chronionego gruntu bez ich zatrzymania między włóknami, co powodowałoby tzw. kolmatację ("zatykanie porów") filtra z geowłókniny.

Dobór
Przy doborze geowłókniny filtracyjnej powinno się zatem brać pod uwagę przede wszystkim wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu, charakterystyczny wymiar porów, a także własności mechaniczne (w zakresie zapewniającym właściwa odporność na uszkodzenia przy wbudowaniu).

Dane techniczne wybranych geowłóknin filtracyjnych:

istotne parametry Wartości istotnych parametrów dla przykładowych produktów
nazwa parametru jednostka F 200 F 2-B SF 27 TS 20 TS 10
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu l/m2s 75 90 95 115 130
charakterystyczna wielkość porów O90 µm 80 92 180 105 105
wytrzymałość na rozciąganie kN/m 6,5/8,5 8,0/9,0 5,1/5,1 9,5/9,5 7,5/7,5


Dobór produktu powinien odbywać się na podstawie projektu uwzględniającego warunki lokalne. Dane w tabeli mają charakter orientacyjny.

Geowłóknina filtracyjna Geowłóknina filtracyjna© Copyright: tekst i rysunki pochodzą z opracowania "Geosyntetyki Informacja Techniczna". Wyd. 4.2015 Geosynt.pl.
Kopiowanie bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.