Geowłókniny separacyjno - filtracyjne

geowłóknina  separacja geowłóknina filtracja geowłóknina  ochrona geowłóknina drenaż geowłóknina przeciwerozja geowłóknina wzmocnienie gruntu
separacja filtracja ochrona drenaż przeciwerozja wzmocnienie gruntu

W poniższej tabeli zostały przedstawione istotne parametry i zalecany zakres wartości tych parametrów (wartości średnie) dla geowłóknin separacyjno-filtracyjnych:

nazwa istotnego parametru zalecany zakres wartości
wytrzymałość na rozciąganie (w zależności od obliczeń projektowych) dostępne: 7-30 kN/m
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu (w zależności od obliczeń projektowych) wskazana min. 55 l/m2s
odporność na przebicie statyczne CBR (w zależności od obliczeń projektowych) wskazana min. 1500 N
wydłużenie przy max. obciążeniu: min. 40%
wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu: zależnie od pożądanej funkcji drenażowej wskazana min. 4,0E-6 m2/s

Geowłókniny separacyjno - filtracyjne - informacje szczegółowe

Funkcje
- Separacja
- Filtracja
- Drenaż
- Ochrona

Efekty działania
- skrócenie czasu konsolidacji i stabilizacji podłoża gruntowego
- zmniejszenie lub wyeliminowanie konieczności wymiany gruntu
- wzmocnienie podłoża gruntowego
- przeciwdziałanie erodującemu oddziaływaniu wód gruntowych

Zastosowania
Tam, gdzie można się spodziewać znaczniejszych odkształceń separowanych warstw, spowodowanych np. dużym osiadaniem, geowłókniny są najbezpieczniejszym separatorem, ponieważ ich znaczne wydłużalności redukują ryzyko uszkodzenia w procesie odkształcania warstw, jak też podczas wbudowywania.

Cechy
Optymalne są tu geowłókniny o strukturze pozwalającej na duży przepływ wody zarówno w kierunku prostopadłym jak i w płaszczyźnie materiału, przy jak najmniejszej skłonności do kolmatacji ("zatykania" porów) oraz zachowaniu odpowiednio wysokich własności mechanicznych.
Najlepiej te uwarunkowania spełniane są przez geowłókniny z włókien ciągłych (ew. ciętych), łączonych mechanicznie w procesie igłowania, ponieważ technologia ta pozwala na uzyskanie najkorzystniejszych własności mechanicznych przy jak najmniejszej grubości i masie powierzchniowej materiału, co z kolei jest konieczne dla zapewnienia jego wysokiej wodoprzepuszczalności i niskiej podatności na kolmatację

Dobór
Przy doborze geowłókniny separacyjno-filtracyjnej powinno się zatem brać pod uwagę w równym stopniu wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu, charakterystyczny wymiar porów, wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie materiału (funkcja drenująca), a także własności mechaniczne (w zakresie zapewniającym właściwą odporność na uszkodzenia przy wbudowaniu, oraz podczas pracy w warunkach większych osiadań gruntu, znacznych obciążeń użytkowych i dynamiki tych obciążeń).

Dane techniczne wybranych geowłóknin separacyjno-filtracyjnych

istotne parametry Wartości istotnych parametrów dla przykładowych produktów
nazwa parametru jedn. SF 37 SF 49 F 300 TS 40 F-320 SF 65 F-330 TS 60 F-4M TS 65
charakterystyczna wielkośœć porów O90 µm 135 90 90 100 85 70 80 95 80 95
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu l/m2s 45 22 120 100 90 9 70 80 60 70
wytrzymałość na rozciąganie kN/m 8,0 / 8,0 12,0 / 12,0 12,0 / 12,0 13,5 / 13,5 13,0 / 13,0 16,0 / 16,0 16,0 / 16,0 19,0 / 19,0 17,5 / 19,0 21,5 / 21,5
odporność na przebicie statyczne N 1180 1740 2100 2100 2150 2300 2750 2900 3150 3300
wydłużenie przy max. obciążeniu % 60 / 60 60 / 60 50 / 50 100 / 40 50 / 50 70 / 70 50 / 50 100 / 40 60 / 60 100 / 40
wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu 10-6 m2/s bd bd 1,80 4,40 1,80 bd 2,3 6,0 5,6 6,8


Dobór produktu powinien odbywać się na podstawie projektu uwzględniającego warunki lokalne. Dane w tabeli mają charakter orientacyjny.

Geowłóknina separacyjno filtracyjna Geowłóknina separacyjno - filtracyjna© Copyright: tekst i rysunki pochodzą z opracowania "Geosyntetyki Informacja Techniczna". Wyd. 4.2015 Geosynt.pl.
Kopiowanie bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.