Geowłókniny to płaskie geosyntetyki posiadające bardzo wiele różnych zastosowań w różnych rodzajach budownictwa. Wykonane najczęściej z włókien polipropylenowych lub poliestrowych (ciągłych lub ciętych) o nieuporządkowanej strukturze, łączonych mechanicznie (igłowanie, przeszywanie), lub termicznie (zgrzewanie). Geowłókniny których włókna są łączone poprzez zgrzewanie charakteryzują się nieco słabszą wodoprzepuszczalnością.

Parametry geowłóknin są zróżnicowane i należy je dobierać w zależności od zastosowania oraz funkcji, których spełnienia oczekuje się przy konkretnym zastosowaniu.

Gramatura - należy pamiętać, że gramatura nie jest parametrem mającym istotne znaczenie w przypadku doboru geowłóknin. Przy produkcji geowłóknin stosowane są różne technologie przez co dwa produkty o jednakowej gramaturze mogą mieć całkowicie różne parametry użytkowe (wytrzymałóść na przebicie, wytrzymałość na rozciąganie, wodoprzepuszczalność). Bardzo ważne jest aby przy opisie geowłóknin posługiwać się parametrami istotnymi (podanymi w dalszej części) a nie gramaturą.

! Gramatura nie jest parametrem mającym istotne znaczenie w przypadku doboru geowłóknin.

Funkcje najważniejsze dla geowłóknin to: separacja, filtracja, ochrona, drenaż, przeciwerozja

Dla ułatwienia doboru geowłóknin dzielimy je w zależności od funkcji, które maja spełniać:

Geowłókniny filtracyjne
Geowłókniny separacyjno - filtracyjne
Geowłókniny dwuwarstwowe
Geowłókniny ochronne
Geowłókniny do nawierzchni bitumicznych


© (n!) Copyright: tekst i rysunki pochodzą z opracowania "Geosyntetyki Informacja Techniczna". Wyd. 4.2015 Geosynt.pl.
Kopiowanie bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.